Zmiany w zakresie e-sklepów

Dnia 10 stycznia 2017 wchodzi w życie ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich . Ma ona za zadanie wprowadzić jednolity w całej Unii Europejskiej system rozwiązywania sporów  przedsiębiorca- konsument bez udziału sądu.

Zgodnie z założeniem ustawy udział w danym systemie jest dobrowolny , to przedsiębiorcy, chcąc chronić swoje interesy, powinni dokonać pewnych zmian aby zabezpieczyć się przed prowadzeniem wprowadzonego postępowania wbrew ich woli. Do czasu wejścia w życie ustawy Czytelnik powinien zawrzeć na swojej stronie internetowej informacje poprzez podanie linku do tzw. platformy ODR , która umożliwia pozasądowe rozwiązanie sporu z konsumentem za pośrednictwem internetu. W przypadku jeśli przedsiębiorca nie wyraża zgody na rozwiązanie sporu w taki sposób , powinien poinformować o tym na swojej stronie internetowej oraz jednocześnie podać nazwę podmiotu i adres strony internetowej do której może zwrócić się klient .

Przedsiębiorcy , którzy nie decydują się na korzystanie z nowych rozwiązań powinni informować o tym konsumentów .Brak informacji o tym, że przedsiębiorca nie zgadza się na korzystanie z instytucji oznacza automatycznie  wyrażenie zgody na pozasądowe rozwiązanie sporu. 

Więcej informacji na temat platformy ODR oraz jej funkcjonowaniu możecie Państwo przeczytać pod adresem zamieszczonego linku 

prokonsumencki.pl/blog/platforma-odr-czyli-nowe-obowiazki-sprzedawcow-internetowych/

Script logo