Zapłata gotówką pozbawi kosztów podatkowych

Od 1.01.2017 możliwość rozliczeń gotówkowych między przedsiębiorcami zostanie bardzo istotnie ograniczona. Jeśli wartość transakcji przekroczy 15 tys.zł, to płatność musi nastąpić za pośrednictwem rachunku bankowego. Naruszenie tej zasady pozbawi nabywcę towarów lub usług prawa wykazywania kosztów uzyskania przychodów.

Takie będą konsekwencje wejścia w życie ustawy z 13.04.2016 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , ustawy o podatku od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ( DzU poz. 780, dalej nowelizacja).

Script logo