Wykonanie kompleksowej usługi gastronomicznej

Zmiana stanowska Ministerstwa Finansów w sprawie tego jaką stawką VAT powinno być opodatkowane

Podatnicy, którzy świadczą usługę gastronomiczą podlegającą opodatkowaniu stawką 8% i w jej ramach dokonują dostaw np. napojów opodatkowanych stawką 23 % (kawa, herbata, alkohol), całość świadczenia muszą opodatkować stawką 23%. Minister Finansów z urzędu zmienia interpretacje, w których orygany podatkowe pozwalały na stosowanie stawki 8% do usługi gastronomicznej i stawki 23% do dostawy towarów wymienionych w rozporzadzeniu, do których nie ma zastosowania stawka 8%.

ŹRÓDŁO: INFORLEX.PL Księgowość i Kadry; BIULETYN VAT 4/2015 Z05.04.2015, STR.4

Script logo