Usługi budowlane rozliczane odwrotnym obciążeniem

Od 1.01.2017r. usługi podwykonawców budowlanych zostaną objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia . Usługi budowlane wymienione w pozycjach od 2 do 34 załącznika odnoszącego się do nowelizacji ustawy o VAT (np. roboty związane z wnoszeniem budynków mieszkalnych, kopaniem rowów , wykonaniem wykopów, instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych) będą objęte odwrotnym obciążeniem , jeśli usługodawca będzie je świadczył jako podwykonawca .  

Rodzaje usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia (zał. Nr 14 do ustawy o podatku od towarów i usług) dostępne w podanym linku :

www.vat.pl/1910-zmiany-w-vat-2017-r--uslugi-budowlane-rozliczane-odwrotnym-obciazeniem-11150/

 

Script logo