SUBWENCJA COVID-19

Drodzy Klienci
Pojawiło się finansowanie w postaci częściowo bezzwrotnych subwencji w związku z COVID-19 z Tarczy Finansowej 17 banków komercyjnych oraz większość banków spółdzielczych wdrożyło system, który pozwoli na przyjmowanie wniosków od mikro, małych i średnich firm zatrudniających od 1 do 249 pracowników. Nowy program pomocowy o łącznej wartości 100 mld zł, finansowany przez Polski Fundusz Rozwoju, polskich przedsiębiorstw, którzy ucierpieli w wyniku pandemii koronawirusa. Z tej puli do mikro, małych i średnich podmiotów trafi 75 mld zł.

Za pośrednictwem wyłącznie bankowości elektronicznej konta firmowego należy wypełnić wniosek, za pośrednictwem następujących banków:
Alior Bank
Bank BPS oraz zrzeszone i współpracujące Banki Spółdzielcze
Bank Millennium
Bank Pekao S.A.
Bank Pocztowy
BNP Paribas
BOŚ Bank
Citi Handlowy
Credit Agricole
Getin Noble Bank
Idea Bank
ING Bank Śląski
mBank
Nest Bank
PKO Bank Polski
Santander Bank Polska
SGB-Bank S.A. oraz Banki Spółdzielcze SGB i współpracujące Banki Spółdzielcze
Proszę nie zwlekać.
Wnioski o finansowanie w postaci częściowo bezzwrotnych subwencji

Aby sprawnie wypełnić wniosek, przedstawiciel firmy powinien przygotować dane, takie jak liczba zatrudnionych (w tym na umowy cywilnoprawne) w przeliczeniu na pełen etat oraz wysokość przychodów w danych miesiącach, które pozwolą zakwalifikować przedsiębiorstwo do grupy mikro lub małych i średnich, a także wyliczyć należną kwotę subwencji.
Ponieważ podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń, które wpływają na przyznanie subwencji i jej wysokość, będą rejestry publiczne, ważne jest, aby przedsiębiorca, który będzie się ubiegać o jej przyznanie złożył deklarację VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów.
Program Tarcza Finansowa PFR kierowany jest do:
mikrofirm, zatrudniających na dzień 31 grudnia 2019 r. od 1 do 9 pracowników (bez właściciela), których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro;
małych i średnich firm, zatrudniających do 249 pracowników, których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.
Z subwencji będą mogły skorzystać firmy, które dotknął spadek przychodów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z COVID-19.
Maksymalna kwota subwencji dla mikrofirm zależy od skali spadku przychodów oraz liczby zatrudnionych i wynosić może do 324 tys. zł (średnio 70-90 tys. zł), a 75% jej wartości może być bezzwrotne: 25% wartości jest bezzwrotne pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia. Dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji przez przedsiębiorcę jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy. Po 12 miesiącach zaczyna się spłata ratalna reszty subwencji rozłożona na 24 miesiące.
Dla firm z sektora MŚP kwota subwencji, która stanowi 4%, 6% lub 8% sprzedaży rocznej w zależności od skali spadku sprzedaży, może wynieść maksymalnie 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł). 75% subwencji finansowej może być bezzwrotne, w tym 25% pod warunkiem kontynuacji działalności, 25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży, a dodatkowo 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. Zwrot subwencji przez przedsiębiorcę będzie proporcjonalnie wyższy w przypadku spadku zatrudnienia.
Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR jest prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r., a także niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.
Więcej informacji telefonicznie pod numerem 800 800 120.
Informacji udzielają także banki uczestniczące w dystrybucji środków.
Nasze Biuro Rachunkowe nie zajmuje się wypełnianiem dla Państwa wniosków gdyż można je wypełnić jedynie internetowo poprzez Wasz bank.
Podamy oczywiście dla Państwa niezbędne dane :
Przychód I-IV 2019 do celów porównawczych
Przychód I-IV 2020 do celów porównawczych
Obroty za 2019r
Liczba pracowników na dzień 31.12.2019r
Liczba pracowników na 30.03.2020r
Porównujemy albo dane miesiąc do miesiąca np marzec 2020 do kwietnia 2020 (największe spadki) lub rok do roku w danym miesiącu np. kwiecień 2019 do kwietnia 2020

Script logo