RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW W PUP DOFINANSOWANIE DLA FIRM Z PRACOWNIKAMI

Dofinansowanie PSZ- DKWP części kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowy o pracę i zlecenie oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców w przypadku spadku obrotów:
• co najmniej 30% – 1300 zł miesięcznie,
• co najmniej 50% – 1820 zł miesięcznie,
• co najmniej 80% – 2340 zł miesięcznie

Wnioski można składać w terminie do 30 kwietnia 2020 r.

UPRZEDZAM, ŻE DOTACJA NIE MOŻE BYĆ PRZEZNACZONA NA KOSZTY NA KTÓRE JUŻ OTRZYMALIŚCIE LUB OTRZYMACIE WSPARCIE

● Przedsiębiorca nie może zalegać z zapłatą ZUS i podatków na koniec III kw 2019r .

Aktualne wzory niezbędnych formularzy oraz „Zasady ubiegania się o udzielenie dofinansowania ..." znajdują się tutaj. https://busko.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-…/…/wynagrodzenia

Preferowanym sposobem złożenia wniosku jest przekazanie go w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl.

Należy posiadać profil zaufany czyli tzw podpis elektroniczny. Aby go założyć należy kliknąć w link:
https://pz.gov.pl/dt/r

Dopuszcza się również możliwość złożenia wniosku w formie papierowej wysyłając go pocztą lub składając bezpośrednio w PUP na stanowisku podawczym znajdującym się przy głównym wejściu do urzędu – ta forma wydłuży okres oczekiwania na jego rozpatrzenie.

WAŻNE.
Przed złożeniem wniosku prosimy zapoznać się z „Zasadami ubiegania się o udzielenie dofinansowania ...".
Prosimy o uważne wypełnianie składanych dokumentów oraz zadbanie o ich kompletność.
Jednym z wymaganych załączników do wniosku jest m.in. umowa o wypłatę dofinansowania. W przypadku gdy wniosek jest składany w formie papierowej, do wniosku należy dołączyć dwa podpisane egzemplarze tej umowy.
W przypadku przewidywania wystąpienia wyższych spadków obrotów gospodarczych w późniejszych okresach porównawczych, przed złożeniem wniosku w ramach obecnego naboru prosimy rozważyć wnioskowany okres dofinansowania, zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w w/w Zasadach.
Planowane są kolejne nabory wniosków. Najbliższy w drugiej połowie maja.
Osoby które chcą aby biuro wypełniło za nich wniosek opłata 100zł + 20 zł za każdego pracownika, gotowy wniosek wysyłamy do Państwa, a Wy sami go wedle instrukcji podpisujecie i wysyłacie .

Jeśli nie spełniacie warunków w tym miesiącu wnioski można złożyć w kolejnych miesiącach.

Script logo