RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW W PUP DOFINANSOWANIE DLA FIRM JEDNOOSOBOWYCH

Dofinansowanie PSZ-DKDG dla przedsiębiorców będących osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników w przypadku spadku obrotów gospodarczych:
• co najmniej 30% – 1300 zł miesięcznie,
• co najmniej 50% – 1820 zł miesięcznie,
• co najmniej 80% – 2340 zł miesięcznie

Wnioski można składać w terminie do 30 kwietnia 2020 r. po zaksięgowaniu marca. Proszę rozważyć czy nie lepiej czekać na tarczę 2.0 gdzie prawdopodobnie będą pożyczki umarzalne dla wszystkich w kwocie 5000 zł i można z nich skorzystać tylko gdy nie skorzystało się z innych form pomocy. Procedura składania wniosku o pożyczkę jest o wiele łatwiejsza. Więcej szczegółów po najbliższym weekendzie.

UPRZEDZAM, ŻE WIĘKSZOŚĆ Z PAŃSTWA JESZCZE ZA KWIECIEŃ MOŻE NIE DOSTAĆ DOTACJI BO OBROTY NIE SPADŁY TAK RADYKALNIE (LUTY/MARZEC) DOPIERO ZA MIESIĄC PEWNIE BĘDZIE WIĘKSZY SPADEK (MARZEC/KWIECIEŃ)

WARUNKI:
● Przedsiębiorca nie może zalegać z zapłatą ZUS i podatków na koniec III kw 2019r .
● Przedsiębiorca co miesiąc musi składać do Urzędu Pracy oświadczenie o prowadzeniu działalności.
● Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania na te same koszty, które zostały lub zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.
Aktualne wzory niezbędnych formularzy oraz warunki znajdują się w załączniku oraz w linku poniżej. 
https://busko.praca.gov.pl/dla-pracodawcow…/…/dofinansowanie

Preferowanym sposobem złożenia wniosku jest przekazanie go w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl
Należy posiadać profil zaufany czyli tzw. podpis elektroniczny. Aby go założyć należy kliknąć w link:
https://pz.gov.pl/dt/registerByXidp

Dopuszcza się również możliwość złożenia wniosku w formie papierowej (drukując ze strony uzupełniony formularz) wysyłając go pocztą lub składając bezpośrednio w PUP na stanowisku podawczym znajdującym się przy głównym wejściu do urzędu – ta forma wydłuży okres oczekiwania na jego rozpatrzenie.

WAŻNE.
Przed złożeniem wniosku prosimy zapoznać się z „Zasadami ubiegania się o udzielenie dofinansowania ...".
Prosimy o uważne wypełnianie składanych dokumentów oraz zadbanie o ich kompletność.
Jednym z wymaganych załączników do wniosku jest m.in. umowa o wypłatę dofinansowania. W przypadku gdy wniosek jest składany w formie papierowej, do wniosku należy dołączyć dwa podpisane egzemplarze tej umowy.
W przypadku przewidywania wystąpienia wyższych spadków obrotów gospodarczych w późniejszych okresach porównawczych, przed złożeniem wniosku w ramach obecnego naboru prosimy rozważyć wnioskowany okres dofinansowania, w oparciu o analogię wyjaśnień zawartych w zasadach ubiegania się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń i ubezpieczenia społecznego pracowników dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.
Osoba prowadząca działalność gospodarczą, która obecnie zatrudnia wyłącznie osobę lub osoby przebywające np. na urlopie macierzyńskim, wychowawczym itd. lub urlopie bezpłatnym lub będące uczniami w ramach nauki zawodu, nie może ubiegać się o niniejsze dofinansowanie.
Przewidywane są kolejne nabory wniosków. Najbliższy w drugiej połowie maja.

Osoby które chcą aby biuro wypełniło za nich wniosek opłata 100,00 zł , gotowy wniosek wysyłamy do Państwa, a Wy sami go wedle instrukcji podpisujecie i wysyłacie .

Abym mógł wypełnić formularz dla Państwa potrzebuję :

-numer dowodu osobistego,

-numer konta do wypłaty świadczenia

-wykształcenie.

Script logo