Oferta

Nasze Biuro rachunkowe oferuje kompleksową obsługę firm w następujących zakresach:

Prowadzenie:

- ksiąg handlowych,
- podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
- ewidencji zryczałtowanego podatku dochodowego,
- rejestrów zakupu i sprzedaży VAT - również dla rolników,
- ewidencji środków trwałych i wyposażenia,

 

A ponadto:

- NOWOŚĆ! SPRZEDAŻ I OBSŁUGA SERWISOWA KAS FISKALNYCH
- NOWOŚĆ! ZWROT PODATKU Z ZAGRANICY (z Niemiec, Holandii, Austrii, Belgii, Irlandii)
- NOWOŚĆ! UBEZPIECZENIA GRUPOWE DLA KLIENTÓW I PRACOWNIKÓW
- składanie deklaracji podatkowych - VAT-7 oraz inych dokumentów (CEIDG, NIP 1, NIP 2, VAT R, VAT Z, VAT – UE) w urzędach skarbowych w imieniu klienta,
- sporządzanie przelewów z tytułu zobowiązań podatkowych:

      -- VAT7 - Podatek od towarów i usług
      -- PIT5 - Podatek od osób fizycznych
      -- PPE – Zryczałtowany podatek dochodowy
      -- PIT4 - Podatek od pracowników

- przygotowywanie wniosków o niezaleganie z podatkami oraz składkami ZUS,
- oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów,
- obsługa kontroli organów podatkowych, ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy.


Usługi dodatkowe:

- odbieranie dokumentów księgowych z siedziby klienta,
- biznes plany,
- sporządzanie sprawozdań dla GUS,
- sprządzanie informacji do Urzędu Marszałkowskiego o korzystaniu ze środowiska,
- wypełnianie deklaracji do funduszu promocji owoców i warzyw,
- sporządzanie wszelkiego rodzaju wniosków do Urzędu Pracy ( środki na rozpoczęcie działalności, doposażenie stanowiska pracy, prace interwencyjne, staże itp.),
- przygotowanie wniosków do właściwych organów o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów podatkowych,
- tworzenie VZM (zwrot VAT od materiałów budowlanych),
- deklaracje roczne, m.in:-PIT 28,PIT 36+ZG, PIT 36L,PIT 37, PIT 38 i inne.
- inne prace zlecone przez Klienta (np. wypełnianie wniosków kredytowych, leasingowych, przygotowanie wniosków do KRS).

 

KADRY – PŁACE

Każde przedsiębiorstwo zatrudniające chociaż jednego pracownika musi prowadzić dokumentację kadrowo - płacową oraz śledzić zmieniające się przepisy.

W ramach świadczonych usług kadrowych oferujemy:

- nadzór nad dokumentacją kadrową,
- prowadzenie akt osobowych, kart urlopowych oraz ewidencji wynagrodzeń pracowników,
- przygotowanie umów o pracę, umów o dzieło, umów zleceń,
- powiadamianie o terminach (np. badań okresowych, szkoleń BHP itp.),
- wystawianie wszelkich zaświadczeń i druków dla pracowników,
- pomoc przy rozwiązywaniu problemów kadrowych,
- sporządzanie świadectw pracy dla pracowników, z którymi ustał stosunek pracy.

 

W ramach świadczonych usług płacowych oferujemy:

- kompleksową usługę rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych - sporządzenie deklaracji, naliczanie składek, przekazy elektroniczne do ZUS,
- sporządzanie imiennych raportów osób ubezpieczonych RMUA,
- sporządzenie rocznych deklaracji pracowników oraz informacji o dochodach pracowników PIT - 11,
- pomoc w organizacji szkoleń BHP.

Script logo