Nowe rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych

Nowe rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych* wprowadza istotną regulację porządkującą sposób programowania stawek vat w kasach fiskalnych i przyporządkowania im oznaczeń literowych. Do 31.07.2019r. podatnik ma czas na dokonanie zmian w zakresie przyporządkowania oznaczeń literowych do stawek vat. Do tej pory przyporządkowanie tylko litery 'A' do stawki 23% było obligatoryjne. Pozostałe oznaczenia były dowolne. Aktualnie przepisy wprowadzają precyzyjne i sztywne przyporządkowanie stawek vat i podatnicy mają czas na dokonanie tych zmian do końca lipca br. Kasy fiskalne muszą zostać zaprogramowane wg schematu:

A - 23% (22%) B - 8% (7%) C - 5% D - 0% E - ZW F, G - zero techniczne

 

Zalecamy obowiązkowy kontakt z serwisem/fiskalizatorem kasy w celu aktualizacji ustawień.

 

Klienci którzy brali u nas kasy prosimy umawiać się z nami telefonicznie.

 

Jeśli posiadacie Państwo pracownika będzie musiał złożyć oświadczenie, iż zapoznał się z zasadami prowadzenia ewidencji na kasie! (do 31.05.2019)

 

 

*podstawa prawna do wglądu w biurze

Script logo